1970 - 1971 - 2005 - 2006
- historien skal frem ...